Obilazak farme krava Pljoprivredno industrijskog kombinata Beograd

12.11.2013. 11:57

Opštinski  Fond za razvj poljoprivrede organizuje za pirotske farmere obilazak farme krava Poljoprivredno industrijskog kombinata Beograd koja ima oko 30 000 grla i najsavremenije izmuzište u Sbiji kapaciteta 390 grla na sat. Planiran je i obilazak firme Trajković u blizini Kovina, sa 200 muznih krava . Cilj posete je edukacija iz obasti mlečnog govedarstva , kako bi pirotski farmeri modernizovali svoje farme i poboljšali način čuvanja i ishrane grla. Na jednodnevnu ekskurziju u petak 15. novembra ići će 50 farmera , a prednost imaju oni koji su prošle godine dobili junice iz Nemačke i oni koji su ove godine kupili bar jedno kvalitetno grlo uz subvenciju opštine.

Share This: