Održana sednica Opštinskog veća

18.11.2013. 14:38
sednica op

Pred članovima opštinskog veća danas se našlo 26 tačaka. Odluke vezane za stope poreza na imovinu ,odredjivanje zona,stope amortizacije i utvrdjivanje prosečnih cena  kvadratnog metra  odgovarajućih nepokretnosti za utvrdjivanje poreza na imovinu bile su najobimnije, i ustvari  predstavljaju usaglašavanje sa zakonom o porezu odnosno sa njegovim izmenama i dopunama. Kako je naglasio predsednik opštine mr Vladan Vasić, država je pre godinu i po dana počela da menja Zakone koji se tiču direktnog finansiranja lokalnih samouprava, izmedju ostalog i onog koji se tiče poreza na imovinu, a novi poreski sistem dovešće do povećanja poreza i za fizička i za pravna lica i do 30 %. Pošto se smanjuju transferi, smanjen  je porez na zarade, država ,kaže Vasić, misli da to kompenzuje na neki način lokalnim samoupravama preko poreza na imovinu, a ta kompenzacija, tvrdi on, neće nimalo biti ista koliki će biti gubitak  opštinskih budzeta kod drugih smanjenja, zbog čega će 2014. godina  biti daleko teža od 2013.

 

Budzet za 2014. godinu prema projekcijama stručnih službi biće manji za oko 200

miliona dinara. Kako je izjavila Jagode Šnele, načelnica Odeljenja za privredu i finansije, zbog prenamene budzetskih sredstava biće smanjenja i kod opštinskih davanja, o tome će se tek donositi odluke.

 

Članovi Opštinskog veća su usvojili i 4 tačke koje se tiču predstojeće komasacije zemljišta u katastarskim opštinama Izvor i Berilovac,kako bi ovaj pilot projekat mogao da se na teritoriji opštine sprovede bez problema.

 

Na dnevnom redu današnje sednice opštinskog veća bile su i tačke vezane za razmatranje  Odluke  o prestanku  važenja Odluke o odobrenju posebnih pogodnosti za rad novih korisnika Slobodne zone Pirot, Odluke o odredjivanju  lokacija radio baznih stanica na teriitoriji opštine ,kao i razmatranje odluke o visini naknade za rad članovima nadzornih odbora javnih preduzeća  i o visini stimulacije direktorima javnih preduzeća. O  tome će raspravljati  i odbornici na predstojećoj sednici lokalnog parlamenta u sredu 20. novembra.

Share This:

Oglašavanje na internet portalu

Oglašavanje na internet portalu

Ketering Sunce Pirot

Ketering Sunce Pirot