Rezultati rada u prvih devet meseci

20.11.2013. 13:16
tigar_

Nadzorni odbor” Tigra” a.d. na sednici koja je održana 13. novembra usvojio je izveštaj o poslovanju u prvih devet meseci ove godine. Iako je u trećem kvartalu poslovni rezultat pozitivan, ukupni gubitak u periodu januar-septembar, na konsolidovanom nivou iznosi 730 miliona dinara, dok je poslovni gubitak 319 miliona dinara. U periodu januar-septembar, prihodi od prodaje robe, proizvoda i usluga na konsolidovanom nivou iznosili su 2,3 milijarde dinara, što je 21 % niže u odnosu na prvih devet meseci 2012. Od prodaje Tigrovih proizvoda ostvareni su prihodi od 1,4 milijardi dinara, od čega je u izvozu realizovano više od 70 odsto.

Share This:

Ambulante u Pirotu 1

Ambulante u Pirotu 1

Ambulante u Pirotu 2

Ambulante u Pirotu 2