Sednica SO Pirot

20.11.2013. 13:24
685G2506_01.AVI_snapshot_01.39_[2013.11.20_14.31.47]

Na dnevnom redu sednice SO Pirot bilo je 20 tačaka. Nakon usvajanja dnevnog reda počelo se sa razmatranjem izveštaja o izvršenju budžeta za prvih 9 meseci ove godine. Kako je istakla Jagoda Šnele , načelnik odeljenja za privredu I finansije budžet je izvršavan u skladu sa urtvrdjenom regulativom, plan prihoda I primanja ostvaren je 68,58%, sto je za oko 6% manje od idealnog, a rashodi i izdaci sa 59,46% što je za oko 15 % manje od idealnog . Odbornici su neočekivano bez veće rasprave usvojili I Odluku o rebalansu budžeta po kome je on smanjen za 29 110 771 dinara. Smanjenje budžeta direktna je posledica izmene zakonske regulative I smanjenja namneskog transfera za prenetu nadležnost održavanja regionalnih puteva , kao I izmejenog načina finansiranja IPA programa. Zbog toga će naredna godina biti daleko teža nego ova, a projekcijom stručnih službi budžet će biti manji za oko 300 miliona dinara.

Najobimnije tačke na sednici bile su Odluke vezane za stope poreza na imovinu, , amortizacije I utvrdjivanja prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajučih nepokretnosti za utvrdjivnje poreza na imovinu. Zbog uskladjivanja sa novim poreskim sistemom dolazi do povećanja poreza za fiička I pravna lica I do 30%.

Odbornici su doneli Odluku o prestanku važenja ranije Odluke o odobrenju posebnih pogodnosti za rad novih korisnika Slobodne zone, koje se odnose na oslobadanje poreza na imovinu I poreza za zaposlenje koji pripada lokalnoj samoupravi. Kidanjem navedenih olakšica opštini će godišnje ostati 130 miliona dinara.

Odbornici su usvojili I odluke o programu, soprovodjeju komasacije I rešenje o obrazovanju komisije za komasaciju delova katastarskih opština Berilovac I Izvor. Reč je o veoma značajnom projektu , koji bi trebalo da bude završen do novembra 2014. godine.

U daljem toku Sednice usvojena je I izmena I dopuna Odluke o osnivanju javnog preduzeća Radio PirotA, kao  I Odluka o visini naknade za rad članovima nadzornih odbora javnih preduzeća I o visini stimualacija direktorima javnih preduzeća. Odbornici su na početku Sednice izglasali prestanak funkcije odbornika Bobanu Toliću, koju je podneo ostavku na ovu funkciju, zbog toga što je nedavno imenovan za direktora JKP “Komunalac”. Mandat je potvrdjen novom odborniku Jugoslavu Petroviću.


Share This:

Ambulante u Pirotu 1

Ambulante u Pirotu 1

Ambulante u Pirotu 2

Ambulante u Pirotu 2