Seminar u Gimnaziji

23.11.2013. 10:04
Gimnazija -  seminar

U Gimnaziji je u toku dvodnevni seminar pod nazivom “Da u školi svako uči razumno i lako”, koji je namenjen svim nastavnicima i stručnim saradnicima. Cilj seminara je razvijanje kompetencije nastavnika za upravljanje odeljenjem I realizaciju nastave koja uvažava razlišite tipove učenja.Seminar vode članice Organizacije “Obrazovanje plus”,a neke od tema koje se obradjuju su timski rad, razvoj kritičnog mišljenja, povezivanje tradicionalnih znanja sa novim tendencijama u obrazovanju. Seminar je akreditovalo Ministarstvo obrazovanja,a pored profesora Gimnazije seminaru prisustvuju i nastavnici Ekonomske škole.

 

Share This:

Ambulante u Pirotu 1

Ambulante u Pirotu 1

Ambulante u Pirotu 2

Ambulante u Pirotu 2