Poziv poreskim obveznicima

18.02.2014. 09:15
poreska_uprava_servis

Poreska uprava Ministarstva finansija poslala je poziv svim obveznicima koji do kraja protekle nedelje nisu poslali ni jednu pojedinačnu poresku prijavu za porez po odbitku da to učine.Poreska uprava podseća da se za sve isplate zarada i drugih prihoda fizičkim licima na koje se plaćaju porez i/ili doprinosi po odbitku izvršene u januaru i februaru 2014. godine mora podneti i PPP-PD obrazac i to najkasnije do poslednjeg dana u mesecu u kojem je isplata izvršena. Ova dva meseca predstavljaju prelazni period do pune primene sistema objedinjene naplate poreza po odbitku, koja počinje 1. marta 2014. godine.

Share This:

Ambulante u Pirotu 1

Ambulante u Pirotu 1

Ambulante u Pirotu 2

Ambulante u Pirotu 2