Sednica Opštinskog veća 21. juna

17.06.2014. 10:02
Zgrada-opstine-Pirot-480x362

Nova sednica Opštinskog veća biće održana u subotu 21. juna sa početkom u 10 sati. Članovi opštinskog razmatraće sledeće: Odluku o auto taksi prevozu na teritoriji opđtine, Odluku o utvrdjivanju ekonosmki najniže cene u okviru taksi tarife po kojoj se auto taksi prevoz mora obavljati na terotoriji opštine. Na dnevnom redu bičće još I razmatranje operativnog plana odbrane od poplava za vode drugog reda za ovu godinu, razmatranje Lokalnog akcionog plana “ Pirot- grad pristupačan za sve”, kao i Aneksa ugovora o izgradnji gradskog bazena u Pirotu. Članovi veća doneće rešenje o obrazovanju opštinske komisije za praćenje žetveno vršidbenih radova .

Share This:

Ambulante u Pirotu 1

Ambulante u Pirotu 1

Ambulante u Pirotu 2

Ambulante u Pirotu 2