Sednica SO Pirot

04.07.2014. 11:47
opstina pirot

Danas je održana sednica so Pirot. Na početku Sednice usvojen je dodatni predlog donošenja Plana detaljne regulacije centra Pirota. Nakon toga usledile su i odluke o auto taksi prevozu na teritoriji opštine , čime su preciznije regulisane obaveze taksista, a utvrdjene su i najniže cene u okviru taksi tarife, po čemu je utvrdjeno da start bude 50 dinara, vožnja po kilomtru u prvoj tarifi 40 dinara, u drugoj 45 i u trećoj 50 dinara po kilometru. Donet je I Operativni plan odbrane od poplava na teritoriji opštine za vode drugog reda, a data je I saglasnonst na Aneks ugovora o izgradnji zatvorenog bazena u Pirotu, prema kome će radovi biti završeni do kraja 2014. godine. Ono oko čega su se odbornici složili velikom većinom glasova jeste Lokalni akcioni plan “Pirot grad prostupačan za sve”. Zbog usaglašavanja sa zakonom o osnovama obrazovanja I vaspitanja Odbornici su usvojili I Odluku da muzička škola u Pirotu od sada nosi naziv Osnovna muzička špkola Dr Dragutin Gostuški.
Tokom čitave sednice, iako to nije bilo na dnevnom redu , provlačilo se I pitanje privatuzacije Prvog maja , I stanje u Aha murtu Prvi maj. Nije usvojen predlog odborničke grupe Srpske napredne stranke da se u dnevni red uvrsti utvrdjivanje odgovornosti predsednika opštine za psoledice neuspšne privatizacije Prvog maja.

Share This:

Ambulante u Pirotu 1

Ambulante u Pirotu 1

Ambulante u Pirotu 2

Ambulante u Pirotu 2