Predstavnici sindikata napustili sednicu Radne grupe za izradu zakona o radu

11.07.2014. 11:36
SSSS

Predstavnici sindikata su napustili sednicu Radne grupe zadužene za izradu Zakona o radu. Kako je izjavio Ljubisav Orbović, predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije razlog za napuštanje sednice je taj što je Ministarstvo rada ponudilo nova rešenja za prošireno dejstvo kolektivnog ugovora,koje kako ističu sindikalci, ne može se primeniti u praksi.

Share This:

Ambulante u Pirotu 1

Ambulante u Pirotu 1

Ambulante u Pirotu 2

Ambulante u Pirotu 2