Povećava se nivo aflatoksina u mleku

18.07.2014. 12:51
mleko-analiza-uzorci-laboratorija-tanjujg-jaroslav-pap-jpg_660x330

Ministarstvo poljoprivrede odlučilo je da dozvoljeni nivo aflatoksina u mleku poveća sa 0,05 na 0,25 mikrograma po kilogramu. Izmenjeni pravilnik stupio je na snagu 15. jula, a primenjivaće se do 31. decembra ove godine. Novi pravilnik je stupio na snagu 1. jula i njime je prvobitno bilo predviđeno da se nivo aflatoksina smanji 10 puta sa 0,5 na 0,05 mikrograma po kilogramu, što je u skladu sa standardima Evropske Unije. Vraćanje nivoa aflatoksina na nivo Evropske Unije najavio je početkom godine prethodni ministar poljoprivrede Dragan Glamočić, koji je i potpisao Pravilnik kojim se reguliše ova oblast.

Share This:

Oglašavanje na internet portalu

Oglašavanje na internet portalu

Ketering Sunce Pirot

Ketering Sunce Pirot