Kanali za odvodnjavanje viška vode sa poljoprivrednog zemljišta – VIDEO

25.07.2014. 08:40
Ciscenje kanala 5 nn

Stručnjaci Vodoprivrednog centra iz Niša I danas su obilazili teren na teritoriji opštine Pirot s ciljem kontrole kvaliteta I obima radova na uredjenju kanala za odvodnjavanje viška vode na poljoprivrednom zemljištu. Kako je za Pi kanal izjavio Zoran Dinić, inženjer Vodoprivrednog centra,u sistemu održavanja planom I programom ove godine su kanali za hidromelioraciju poljoprivrednog zemljišta u Barju, radovi na uredjenju kanala Barje 2 I 3 još uvek nisu završeni, zbog kasnog potpisivanja ugovora sa izvodjačem radova, ali je dinamika obavljanja ovih poslova za sada zadovoljavajuća. Posao je poveren firmi Erozija iz Niša, koja održava I sektor M 10, a koji podrzaumeva održavanje korita reke Nišave na onim delovima gde ima nasipa. Prema Dinićevim rečima radnici Erozije danas bi trebalo da započnu I radove na popravljanju nasipa na Nišave gde se on urušio. S obzirom da je tek 30-tak % od potrebnih sredstava ove godine odredjeno za izvodjenje radova na sanaciji kanalske mreže, odredjuju se prioritetni radovi, a prema tvrdnji stručnjaka ostaće deo novca koji će biti upotrebljen I za čišćenje korita Rasničke reke. Što se tiče reke Rogoz, za njeno održavanje nadležna je Opština Pirot, kažu u Vodoprivrednom centru Niš, a kada su u pitanju korita reka kroz naseljena mesta gde nema uredjenih nasipa, a koja su ranijih godina uredjivana novcem iz Republičkog budzeta za hitne intervencije , ove godine za njihovu sanaciju neće biti sredstava.

Share This:

Oglašavanje na internet portalu

Oglašavanje na internet portalu

Ketering Sunce Pirot

Ketering Sunce Pirot