Podsticaji ruralnom razvoju

12.08.2014. 10:16
etno-kamin

S ciljem unapređenja kvaliteta života u ruralnim područjima Uprava za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine raspisala je Konkurs o uslovima I načinu korišćenja podsticaja za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima. Raspisanim Konkursom raspodeljuju se podsticaji za unapređenje ruralne ekonomije za investicije koje se sprovode I tu spadaju programi za podršku investicijama za izgradnju, dogradnju i adaptaciju objekata i nabavku opreme , izgradnja objekata po ugledu na autentične seoske kuće, odnosno salaše ili vajate, uz očuvanje narodnog graditeljstva i tradicionalne arhitekture, izgradnja, dogradnja i adaptacija kupatila i uvođenje sistema centralnog grejanja i slično, odnosno privođenje nameni objekata po ugledu na autentične seoske kuće, a radi pružanja ugostiteljskih usluga u domaćoj radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu.
Za podsticajna sredstva može se konkurisati I za restauraciju autentičnih objekata na selu kao što su vodenice, objekti za izvlačenje sukna i vinski podrumi koji su u funkciji seoskog turizma, zatim za
poboljšanje pratećih sadržaja u oblasti rekreacije, parternog uređenja dvorišta i nabavke dvorišnog mobilijara radi unapređenja ponude i pružanja ugostiteljskih usluga ,kao I za opremanje prostorija za pružanje usluga ishrane koje su u funkciji seoskog turizma.
Na konkurs se mogu javiti I zaniteresovani za realizaciju programa za podršku investicijama za nabavku opreme za bavljenje tradicionalnim zanatima koji su sertifikovani u skladu sa podzakonskim aktom kojim se uređuju poslovi koji se smatraju starim i umetničkim zanatima za nabavku opreme radi obavljanja starih i umetničkih zanata, odnosno poslova domaće radinosti.
Rok za podnošenje prijava na Konkurs je 15.novembar 2014. godine. Podnošenje Konkursne prijave za dodelu podsticaja sa neophodnom dokumentacijom obavlja se slanjem konkursne dokumentacije putem pošte, preporučenim pismom, na adresu: Uprava za agrarna plaćanja, Hajduk Veljkova 4-6, 15000 Šabac.

Share This:

Oglašavanje na internet portalu

Oglašavanje na internet portalu

Ketering Sunce Pirot

Ketering Sunce Pirot