Subvencija kredita za jesenju setvu produžena do 1.novembra

03.09.2014. 08:01
setva_prolece_2009.

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine u saradnji sa Ministarstvom finansija i poslovnim bankama u cilju pripreme poljoprivrednih proizvođača za jesenju setvu, kao jednu od mera poljoprivredne politike, produžilo je primenu Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku do 1.novembra 2014. godine.

Nosiocima registrovanih poljoprivrednih gazdinstava i zemljoradničkim zadrugama omogućen je pomenutim Pravilnikom olakšan pristup korišćenju kredita za nabavku reprodukcionog materijala za jesenju setvu (semena, đubriva i sredstava za zaštitu bilja) uz fiksnu kamatnu stopu od 6% na godišnjem nivou u periodu otplate kredita.

Pravilnikom su istovremeno predviđeni i povoljniji krediti za poljoprivredne proizvođače za nabavku poljoprivredne opreme i mehanizacije, takođe sa fiksnom kamatnom stopom od 6% na godišnjem nivou, kao i za nabavku stoke uz još povoljniju stopu od 4% na godišnjem nivou. Krediti se odobravaju sa rokom otplate od jedne do tri godine, uz mogućnost korišćenja perioda mirovanja (grejs perioda) do jedne godine koji ulazi u period otplate kredita.

Zainteresovani poljoprivredni proizvođači se mogu detaljnije informisati o uslovima ostvarivanja prava na ovaj vid kreditne podrške u ekspoziturama poslovnih banaka koje su zaključile ugovor sa Ministarstvom, a o kojim bankama se radi može se videti na internet prezentaciji Ministarstva u delu koji se odnosi na „Kreditnu podršku poljoprivrednim gazdinstvima“.

Share This:

Oglašavanje na internet portalu

Oglašavanje na internet portalu

Ketering Sunce Pirot

Ketering Sunce Pirot