Delegacija opštine Pirot na Skupštini Stalne konferencije gradova i opstina – VIDEO

10.12.2014. 13:25
740x370_upload_imgs__slajder_sr_92167

Najznačajnije godišnje okupljanje predstavnika lokalne samouprave u Srbiji – Skupština Stalne konferencije gradova i opština bilo je posvećeno temi: „Lokalna samouprava, životna sredina i ruralni razvoj -na putu ka evropskim standardima” . Glavna pitanja koja su u okviru ovako definisane teme razmatrana na Skupštini su uloga jedinica lokalne samouprave u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji i uticaj procesa pristupanja na lokalne samouprave. Na skupu je bilo reči I o Izveštaju rada SKGO za 2014. godinu , kao i o vanrednim situacijama. Skupštini je prisustvovao I predsednik opštine Vladan Vasić sa saradnicima . Pored delegacija gradova i opština u Republici Srbiji, na Skupštini će učestvovati i najviši predstavnici državnih organa, vladinih i nevladinih organizacija i institucija, međunarodnih organizacija, diplomatskog kora, donatorskih institucija i drugih partnerskih organizacija i programa.
Ovogodišnja skupština SKGO organizuje se uz pomoć Programa „Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji u procesu evropskih integracija”, koji sprovodi SKGO u saradnji sa Švedskom asocijacijom lokalnih vlasti i regiona, a koji finansira Kraljevina Švedska.

Share This: