Predstavljeni rezultati rada okružnih inspekcija-video

08.04.2015. 11:55
okrug-za-sajt11-620x350

U sali upravnog okruga Pirot održana je redovna konferencija za novinare na kojoj su predstavljeni Izveštaji o radu republičkih inspektora za prethodni mesec. Kako je istakao Dimitrije Vidanović, načelnik okruga, drastičnih slučajeva kršenja zakona u martu nije bilo, a rad inspekcijskih službi obeležila je dobra medjusobna saradnja kao I saradnja sa nadležnim institucijama pre svega policijom. Inspektori za rad uglavnom su bili na terenu van okruga, 19. I 26 marta organizovane su velika akcije kontrole u Nišu I Beogradu gde je učestvovalo I do 90 inspektora iz Srbije. Prema odluci Vlade Republike Srbije Inspektorat za rad od 1. aprila radiće u dve smene , a po potrebi će biti uvedena I treća smena. Prvi kvartal u radu Turističke inspekcije obeležile su redovne kontrole ugostiteljskih objekata za hranu , piće I smeštaj kao I kontrole rada agencija.

Inspektori Odseka za zdravstvenu inspekciju su sproveli nadzore na ginekološkom odeljenju Opšte bolnice i u Domovima zdravlja. Prema izveštaju rodjeno je 49 beba I nije bilo nepravilnosti u vodjenju medicinskih izvoda. Tržišna inspekcija je kontrolisala promet svih vrsta robe.

U vezi nacionalnog programa za kontrolu I sistemsko praćenje rezidua u živim životinjama I namirnicama životinjskog porekla veterinasrski inspektori su izmedju ostalog kontrolisali rad klanice Mustang I ribnjak Vrelo. Inspektori su obišli 74 objekta, doneto 35 rešenja I podneto 7 prekršajnih prijava.

Inspektori sanitarne inspekcije u proteklom periodu su obavili 192 kontrole pri čemu je doneto 7 pisanih I 6 usmenih rešenja o zabrani rada lica zbog kliconoštva.

Republička inspekcija za zaštitu životne sredine je u martu izvršila 41 inspekcijski pregled, doneta su dva rešenja ,podneta 2 zahteva za prekršajne prijave gde je jedna procesuirana. Vodni inspektor ministarstva poljoprivrede je obavio 11 kontrola , doneta su 4 rešenja iz oblasti eksploatacije rečnih nanosa. U okviru opštinskih operativnih planova za vode izvršene su 4 kontrole kod svih lokalnih samouprava I doneta 3 rešenja kako bi lokalne samouprave u skladu sa Zakonom o vodama donele operativne planove.

Share This: