Bela Palanka- Javni oglas za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

22.07.2015. 11:17
bela-palanka-opstina-konstituisanje-vlast-1339071787-171968

Na osnovu Zakona o poljoprivrednom zemljištu I Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini predsednik opštine Bela Palanka doneo je Odluke o raspisivanju Javnog oglasa za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini.
Rok za podnošenje dokumentacije za prijavljivanje je do 12 sati, 24.jula. Blagovremenim će se smatrati sve prijave koje stignu u pisarnicu Opštinske uprave Opštine Bela Palanka do navedenog roka, bez obzira na način dostavljanja.

Javno nadmetanje za davanje u zakup zemljišta iz ovog Oglasa održaće se u zgradi Opštine Bela Palanka, za sve Katastarske opštine sa teritorije opštine Bela Palanka, 27.jula sa početkom u 12 časova.

Share This:

TIGAR TYRES Konkurs

TIGAR TYRES Konkurs