Rezultati primene odredbi novog Zakona o inspekcijskom nadzoru -video

02.09.2015. 11:26
okrug-za-sajt11-620x350

Sprovodjenje odredbi novog Zakona o inspekcijskom nadzoru kojima se uredjuje postupanje prema neregistrovanim subjektima počelo je 30.jula. Cilj novog Zakona jeste uvodjenje neregistrovanih subjekata u legalne tokove bez krivične I prekršajne odgovornosti, regulisanje radno-pravnog statusa zaposlenih I ostvarivanje prava iz radnog odnosa , rad na bezbednom I zdravom mestu kao I sprečavanje nelojalne konkurencije , a u posao kontrole sprovodjenja novog Zakona uključene su sve inspekcije, rečeno je na konferenciji za novinare održanoj u sali Pirotskog upravnog okruga.

Tokom proteklog meseca inspektori za rad Pirotskog upravnog okruga otkrili su 10-tak neregistrovanih subjekata. Prema rečima Aleksandra Popovića, šefa Inspektorata za rad, cilj nije propisivanje kazni , već uvodjenje neregistrovanih subjekata u legalne tokove poslovanja.

Poseban postupak inspekcijskog nadzora prema neregistrovanim subjektima podrzaumeva redovan I neplaniran inspekcijski nadzor. Inspektori rešenjem izmedju ostalog nalaže hitno pokretanje postupka za upis u odgovarajući registar.

O zatečenom stanju na terenu inspektor odmah obaveštava I poresku inspekciju.

Direktorka Filijale NSZ u Pirotu Jelena Kostić podsetila je na programe I mere aktivne politike zapošljavanja u cilju informisanja poslodavaca o mogućnostima subvencionisanja zapošljavanja i dodelu subvencije za samozapošljavanje. Ono na šta budući preduzetnici mogu da računaju jeste I kvalitetna obuka o preduzetništvu.

Što se tiče predvidjenih novčanih kazni za neregistrovane subjekte za fizička lica koja obavljaju delatnost bez registracije zakonom je propisana kazna od 50 000 do 500 000 dinara za prekršaj, a za pravna od 200 000 do 2 miliona dinara.

Share This: