Opštoj bolnici opredeljeno 658 radnika VIDEO

14.12.2015. 11:42
bolnica_zgrada1

U Ministarstvu zdravlja trenutno se radi na detaljnom planu kojim će biti precizno utvrdjeno koliko svaka zdravstvena ustanova može da ima zaposlenih u odnosu na kraj 2014. godine. Prema prvim analizama Opštoj bolnici Pirot odredjeno je 658 radnika na neodredjeno vreme što je za pet radnika manje u odnosu na trenutno stanje. Kako je izjavio dr Goran Petrović u pitanju je višak nemedicinskog osoblja, a ne lekara.

Share This: