JP Gradska toplana-reprogram duga-video

12.01.2016. 11:54
toplana

Do 28. decembra prošle godine korisnici usluga daljinskog grejanja imali su mogućnost da potpišu sporazum o reporogramu duga na rate u JP Gradska toplana. Sporazum o reprogramu duga potpisao je 251 korisnik daljinskog grejanja. Radovan Nikolic, direktor Toplane zadovoljan je odzivom koisnika. Prema recima Nikolica, najmanji dug je 10 a najvisi oko 100 hiljada dinara. Gradjani ce u zavisnosti od visine duga, zaostale racune moci da plate na rate. Ukupna vrednost dugovanja je 16,5 miliona dinara.

Share This: