Savetovališta za mlade

11.04.2016. 13:01
deciji_dispanzer

U prostorijama Savetovališta za mlade Službe za zdravstvenu  zaštitu dece biće održan sastanak  povodom projkta”Jačanje kapaciteta pedijatrijske  zdravstvene zaštite za podršku dece u ranom detinjstvu”.

Share This:

Ambulante u Pirotu 1

Ambulante u Pirotu 1

Ambulante u Pirotu 2

Ambulante u Pirotu 2