Novi objekat u Tigru AD

15.04.2016. 14:40
Tigar pogon 2

Otvaranje Fabrike za proizvodnju gumenih smeša zakazano je za utorak, 20. april. Ovaj objekat je od suštinske važnosti za proizvodnju gumenih proizvoda. Projektom je predviđeno da se izgradnja objekta realizuje kroz dve faze: izgradnju proizvodnog objekta za izradu gumenih smeša i izgradnju magacina i laboratorije za kontrolu ulaznih sirovina. Prva faza projekta realizovana je za manje od devet meseci, a vrednost investicije je 1.175.872.80 evra.

Share This:

Ambulante u Pirotu 1

Ambulante u Pirotu 1

Ambulante u Pirotu 2

Ambulante u Pirotu 2