Tigar Tyres raspisao konkurs za finansiranje projekata iz oblasti zdravstvene preventive

15.04.2016. 08:09
tigarjpg
 •  Konkurs za projekte iz oblasti zdravstvene preventive je u sklopu realizacije društvenoodgovornog projekta „Growing togehter“. U 2016. godini biće dodeljena sredstva zarealizaciju dva projekta iz oblasti zdravstvene preventive:
 1. Projekat u vrednosti do 25.000,00 EUR
 2. Projekat u vrednosti do 10.000,00 EUR
 •  Osnovni kriterijumi koji se razmatraju prilikom evaluacije prijava su sledeći:
 1. Oblast – Oblast kojom se projekat bavi mora biti u domenu zdravstvene preventive.
 2. Geografska rasprostranjenost – Biće podržani projekti koji se realizuju isključivo na teritoriji Opštine Pirot.
 3. Realizacija projekta se odnosi na kalendarsku 2016. godinu.
 4. Opravdanost projekta je adekvatno potkrepljena analizom benefita i troškova (videti prijavni formular)
 • Maksimalni iznos finansiranja koji može biti odobren po jednom projektu/programu je 10.000 odnosno 25.000 EUR bruto (sa uračunatim PDV-om).
 • Trajanje konkursa – Konkurs traje od 15.04.2016. do 15.05.2016. godine. Rezultati će biti objavljeni do 30.05.2016. god.
 • Način prijavljivanja – Popuniti Prijavni formular koji je sastavni deo predmetnog konkursa.
 • Popunjene formulare sa potpisom i pečatom ovlašćenog lica potrebno je dostaviti do 15.05.2016. na adresu Nikole Pašića 213 ili na mail: bozana.dzunic@rs.michelin.com (uz napomenu: Prijava na konkurs).
 • Prijave pristigle pre ili nakon navedenog roka, kao i u slobodnim formama, neće biti uzete u razmatranje.
 • Kontakt za dodatna pitanja i konsultacije: bozana.dzunic@rs.michelin.com, 010/215 70 87

Formular za prijavu možete preuzeti na linkovima koji su postavljeni ispod.

Download (DOCX, 44KB)

Download (DOCX, 33KB)

Share This:

Ambulante u Pirotu 1

Ambulante u Pirotu 1

Ambulante u Pirotu 2

Ambulante u Pirotu 2