Romski jezik kao izborni predmet – video

10.06.2016. 12:56
dan roma svetski

Mere afirmativne akcije za unapređenje položaja Roma ove godine su nešto drugačije u odnosu na ranije. Novina je i uvođenje Romskog jezika kao izbornog predmeta za đake nižih razreda osnovnih škola.

Share This:

Oglašavanje na internet portalu

Oglašavanje na internet portalu

Ketering Sunce Pirot

Ketering Sunce Pirot