Služba hitne medicinske pomoći-Kako u Njujorku , tako u Pirotu – video

08.09.2017. 09:58
Hitna pomoc

Teritorija koju obuhvata grad Pirot je jedna od najvećih kako po prostranstvu tako i po broju sela , ima ih 70. Služba hitne medicinske pomoći sa po dve ekipe u smenama pokriva pirotski kraj, obzirom da nekada do pacijenta treba preći i 50 kilometara, a jedna ekipa mora biti pripravna u gradu,jasno je da treba više ljudi i vozila. Ipak Zakon je jasan i za ovoliki broj stanovnika propisuje tačno ovoliko ekipa i lekara. Povodom 35 godina postojanja Hitne pravo je vreme da se skrene pažnja na njihov rad , stres koji preživljavaju spašavajući u sekundama nečiji zivot.Na trgu 12. septembra u 12. sati biće organizovana pokazna vežba “Dobar timski rad -osnova spašenog života”.Želja im je bila da predstave kompšletnu proceduru rada službe u dramatićnim situacijama.Takodje su želeli da pokažu kako pružanje pomoći očevidaca na terenu od presudnog značaja za preživljavanje unesrećene osobe.

Share This:

Ambulante u Pirotu 1

Ambulante u Pirotu 1

Ambulante u Pirotu 2

Ambulante u Pirotu 2