MANIFESTACIJA “TRADICIJA SRBIJE, IRAKA I AVGANISTANA KROZ PLES I KREATIVNOST” U DOMU KULTURE BELA PALANKA

12.03.2018. 12:13
bela-palanka-opstina

Plesna i izložbena manifestacija pod nazivom “Tradicija Srbije, Iraka i Avganistana kroz ples i kreativnost”, u okviru „Podrške Evropske unije upravljanju migracijama u Republici Srbiji“, biće održana u utorak 13. marta 2018. godine u prostorijama Doma kulture, sa početkom u 14 sati.
Program manifestacije će se sastojati od izložbe rukotvorina koje su napravile migrantkinje, kao i tradicionalnih plesova Srbije i zemalja iz kojih dolaze migranti, koje će ovom prilikom izvoditi deca. Događaj će na taj način omogućiti da se lokalno stanovništvo i populacija migranata u Beloj Palanci bolje međusobno upoznaju i da jedni drugima približe kulture i tradicije njihovih zemalja.
Na ovaj način i kroz slične aktivnosti podstiče se razvoj interkulturalnosti i kohezije u lokalnim zajednicama u kojima su smešteni migranti i izbeglice iz različitih zemalja. Na teritoriji opštine Bela Palanka trenutno boravi 98 migranata iz Avganistana, Iraka, Irana i Pakistana.
Pozivamo sve zainteresovane građane i medije da proprate ovaj događaj. Pomenute aktivnosti podrške opštinama u kojima borave migranti sprovešće Međunarodna organizacija za migracije (IOM).
Evropska unija podržava Republiku Srbiju u izgradnji održivog sistema upravljanja migracijama. „Podrška Evropske unije upravljanju migracijama u Republici Srbiji“ rezultat je partnerstva EU i Srbije. Od sredine 2015. godine, kada je počeo povećan priliv migranata na teritoriju Republike Srbije, EU je donirala više od 86 miliona evra direktne pomoći državnim institucijama, jedinicama lokalne samouprave, međunarodnim i organizacijama civilnog društva i krajnjim korisnicima.

Share This: