Nema opasnosti od poplava – video

13.03.2018. 10:29
poplava2-lucani-fonet_f

Ako kiša nastavi da pada ovim intezitetom, lagano bez pljuskova može se očekivati da će korita reka i kanala uspeti da odnesu višak vode i da neće biti izlivanja. Jedini problem je za sada Kosturska reka. Nišava se izlila
kod Velikog mosta. Zbog otapanja snega nabujale su reke U Visoku na Staroj planini.Jelovička reka ima viši nivo vode od Dojkinačke ali nema opasnosti od izlivanja. Nivo Zavojskog jezera je na koti 605, 90 i u blagom je porastu. Proradila su klizišta i najveće je ka Toplom dolu.

Share This: