Počelo polaganje male mature – video

18.06.2018. 11:47
mala matura

Polaganje male mature počelo je danas testom iz srpskog jezika. Test iz matematike radi se 19.06. dok je kombinovani test planiran za 20.06. Nakon dva dana, 22.06. izaći će preliminarni rezultati, na osnovu kojih će učenici imati okvirnu sliku o tome koju školu bi mogli da upišu na osnovu broja bodova.

Share This:

mercedes