Održana sednica skupštine akcionara Tigra ad – video

28.06.2018. 13:41
Still0628_00000

Na redovnoj sednici skupštine akcionara kompanije Tigar ad, koja je odrzana danas u sedištu drustva, doneta je odluka o usvajanju godisnjeg Finasijskog izvestaja za 2017 godinu kao i usvajanju Konsolidovanog godisnjeg finasijskog izvestaja za 2017.godinu. Pored ostalog, donete su i odluke o prosirenju broja Nadzornog odbora kompanije.

Share This:

mercedes