Više od 150 paketa hrane i sredstava higijene podeljeno u prvom delu akcije Crvenog krsta i Komapnije Marmil

10.07.2018. 12:03
Marmil logo

Crveni krst Pirot u saradnji sa Kompanijom Marmil nastavlja akciju “Solidarnost na delu” i podelu paketa u selima. Tokom proteklog perioda u selima Gostuša, Topli Do, Jelovica, Brlog, Dojkinci, Visočka Ržana, Slavinja, Rosomač, Rsovci, Pakleštica, Ragodeš, Rudinje, Barje Čiflik i Rasnica podeljeno je oko 150 paketa hrane i sredstava za higijenu. Kako je najavljeno u narednom periodu akcija će biti nastavljena a cilj je da se obiđu sva preostala sela i najugroženijim stanovnicima podeli još 350 paketa hrane i higijene.
Ukupan broj paketa koji će biti podeljen u toku ove akcije je 500.

Share This:

mercedes