Rekonstrukcija Opšte bolnice Pirot – video

21.07.2018. 09:07
bolnica_zgrada1

Opštu bolnicu Pirot očekuje kompletna rekonstrukcija.Radove će finansirati Kancelarija za javna ulaganja Republike Srbije,a izradu projektne dokumentacije,za koju je raspisan tender, Grad Pirot. Zbog visine investicije i obimnosti radova rekonstrukcija će teći u tri faze.

Share This: