Prava na novčanu pomoć za treće dete

22.09.2018. 07:53
Zgrada-opstine-Pirot-480x362-300x226

S obzirom da je počela nova školska 2018/2019 godina, obaveštavamo korisnike prava na novčanu pomoć za treće dete u porodici i prava na novčanu pomoć samohranim roditeljima po Odluci Skupštine Grada Pirota, da dostave školske potvrde o redovnom školovanju za treće dete u porodici i za decu samohranih roditelja koja su školskog uzrasta, jer je to jedan od uslova za ostvarivanje pomenutih prava. Školske potvrde treba dostaviti u Gradski uslužni centar na šaltere 12 i 13. Uz školske potvrde treba priložiti na uvid ličnu kartu korisnika i rešenja o pomenutim pravima zbog evidentiranja podataka.

Share This:

Ambulante u Pirotu 1

Ambulante u Pirotu 1

Ambulante u Pirotu 2

Ambulante u Pirotu 2