PROJEKAT LUŽNIČKE RUKOTVORINE

11.10.2018. 10:09
685G1923_01.AVI_snapshot_00.06.666

LUŽNIČKE RUKOTVORINE-Ž.E.C. u saradnji sa UN WOMEN,
sprovode projekat “Žene iz ruralnih područja- jednake, nezavisne, aktivne “

Cilj projekta je poboljšanje socio-ekonomskog položaja žena iz marginalizovanih grupa koje žive u ruralnim područjima opštine Babušnica.

Ceo projekat je u skladu sa NAP specifičnim ciljem 2.5., a svaki rezultat doprinosi specifičnoj meri iz NAP-a, i. e:

2.5.1. Obezbeđen ženama jednak pristup resursima za razvoj poljoprivredne proizvodnje (R1)
2.5.2. Podrška ženama iz ruralne sredine za razvoj preduzetničke incijative u poljoprivredi i izvan nje (R2)
2.5.3 Jednako učešće žena i muškaraca iz ruralnih sredina u donošenju odluka, i u razvoju i jačanju ženskog liderstva (R3)

Očekuje se da će se dostići sledeći rezultati:

R1. Obezbeđen jednaki pristup ženama resursima za poljoprivrednu proizvodnju

Aktivnost 1.1.1. Kampanja za bolju zaštitu prava žena iz ruralnih sredina

Aktivnost 1.1.2. Okrugli sto:
Cilj okruglog stola je predstavljanje projekta, ali i razmatranja različitih aspekata rodne ravnopravnosti, sa fokusom na žene u ruralnim područjima i povećanje pristupa zemljištu / vlasništvu zemljišta. Događaj će biti organizovan u prostorijama opštine Babušnica. Okupili bismo najmanje 15 predstavnika lokalnih institucija, kao i stručnjake iz ove oblasti, te predstavnike/ce institucija na nacionalnom nivou. Ova mogućnost će se koristiti za međusobnu razmenu, tako da različite institucije saznaju kako mogu da modifikuju / unaprede svoj rad, kako bi se poboljšala pozicija žena iz ruralnih sredina. Takođe, ovaj okrugli sto će biti i prilika da se predstavnici lokalnih institucija obavežu za učešće u projektu, odnosno da redovno prisustvuju sastancima (4) sa ženama iz ruralnih sredina kasnije tokom projekta.

Aktivnost 1.1.3. Finalni događaj
Aktivnost 1.2. Redovno okupljanje zbog razmene informacija, motivaciju i ohrabrenje

R2. Smanjeno neformalna zaposlenost žena u ruralnim sredinama u okolini Babušnice
Aktivnost 2.1. Odabir kandidatkinja & trening

Aktivnost 2.2. Shortlistovanje za organsku proizvodnju

Aktivnost 2.3. Postavljanje plastenika, oprema i proizvodnja
Aktivnost 2.4. Marketing

R3. Povećano učešće žena u donušenju odluka na lokalnom nivou
Aktivnost 3.1. Orijentacioni sastanak

Aktivnost 3.2. Mesečno okupljanje

Aktivnost 3.3. Follow up orijentacioni sastanak

Share This: