4. Međunarodni privredni forum o saradnji na Zlatiboru

19.11.2018. 12:54
forum01a

U organizaciji Razvojne agencije Srbije (RAS), Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Republike Srpske i Privredne komore Srbije, 15. i 16. novembra 2018.godine je na Zlatiboru održan 4. Međunarodni privredni forum o saradnji.
Forum je na jednom mestu okupio zvaničnike Republike Srbije, Republike Srpske, Evropske Unije, ambasada, predstavnike lokalnih samouprava, regionalnih razvojnih agencija, privrednih komora, ali i preko 200 privrednike iz Srbije, BiH, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije, Mađarske, Češke, Rusije i Turske.
Tema foruma je bila podrška preduzećima i preduzetnicima kroz programe finansijske podrške, mogućnosti pristupa finansijskim fondovima za zemlje regiona, mogućnosti unapređenja prekogranične saradnje i regionalnog razvoja, kao i javno privatno partnerstvo.
U ime Grada Pirota forumu su se obratili i izneli iskustva Grada Pirota u realizaciji projekata JPP, Irena Kostić, zamenik načelnika gradske uprave i Bojan Ivković, gradski energetski menadžer.

Share This:

mercedes