Nastavlja se sadnja drvoreda oko Kompenzacionog bazena – video

05.12.2018. 10:41
JP Komunalac

Danas je nastavljena sadnja novog drvoreda oko Kompenzacionog bazena. Posadiće se oko 400 sadnica javora, počinje i sadnja novog drvoreda i prema bolnici, u pitanju je novih 70 sadnica i za ovaj prostor. Rekla je za TV Pi kanal Nada Avžner, zamenik direktora JKP Komunalac.

Share This:

mercedes