Nacionalna laboratorija za kontrolu mleka i formalno osposobljena za superviziju kvaliteta mleka na čitavoj teritoriji Srbije

15.12.2018. 10:10
mleko-analiza-uzorci-laboratorija-tanjujg-jaroslav-pap-jpg_660x330

Akreditaciono telo Srbije dodelilo je sertifikat o akreditaciji kojim se potvrđuje da je Nacionalna referentna laboratorija za bezbednost hrane, hrane za životinje i ispitivanje kvaliteta mleka kompetentna za obavljanje poslova ispitivanja bezbednosti hrane, shodno obimu dodeljene akreditacije.Time je laboratorija za kontrolu mleka i formalno osposobljena za superviziju kvaliteta mleka na čitavoj teritoriji Srbije, odnosno da obavlja poslove službene kontrole, saopštilo je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Share This: