Rekreativno-edukativni ples za decu ometenu u razvoju u okviru Božićne škole – video

04.02.2019. 12:23
Korak po korak

U okviru Božićne škole sporta Udruženje “Korak po korak” realizuje program rekreativno-edukativnog plesa za decu ometenu u razvoju. U realizaciji ovog projekta uključeno je dvadesetak deteta. U realizaciju programa uključili su se i učenici 7. razreda OŠ “8.septembar” koji kako saznajemo u saradnji sa Inkluzivnim centrom pripremaju i posebnu predstavu povodom proslave 8. marta.

Share This: