“Unapređenje zakonodavstva o slobodama i pravima nacionalnih manjina i njihovih pripadnika u Republici Srbiji”

09.02.2019. 08:43
download

Forum za Etničke odnose, u okviru projekta “Zagovaranje izgradnje zakonodavnog okvira integrativne politike”, koji podržava Fondacija za otvoreno društvo, Srbija, organizuje okrugli sto na temu “Unapređenje zakonodavstva o slobodama i pravima nacionalnih manjina i njihovih pripadnika u Republici Srbiji”.
Okrugli sto će se održati u ponedeljak, 11. februara 2019. godine u Pirotu, Hotel Ana Lux (Srpskih vladara bb), sa početkom u 12:00 sati.
Osnovni cilj rasprave na okruglom stolu je da se ukaže na potrebu kao i da se konkretnim predlozima doprinese unapređenju postojećih zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina i zakona o službenoj upotrebi jezika i pisma.
Pozvani učesnici okruglog stola su predstavnici nacionalnih saveta bugarske i vlaške nacionalne manjine, predstavnici državnih i pravosudnih organa Republike Srbije, organa jedinica lokalne samouprave, predstavnici nezavisnih institucija, predstavnici civilnog društva i lokalnog ombudsmana, stručnjaci i predstavnici diplomatskog kora.
PU okviru programa rada okruglog stola biće diskutovano o Zakonu o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina kao i o Zakonu o službenoj upotrebi jezika i pisma.

Share This: