Forum za Etničke odnose održao okrugli sto u Pirotu – video

11.02.2019. 13:02
pirot 1

Forum za Etničke odnose, u okviru projekta “Zagovaranje izgradnje zakonodavnog okvira integrativne politike”, koji podržava Fondacija za otvoreno društvo, Srbija, organizovao je danas u hotelu Ana Lux okrugli sto na temu “Unapređenje zakonodavstva o slobodama i pravima nacionalnih manjina i njihovih pripadnika u Republici Srbiji”.

Share This:

Ambulante u Pirotu 1

Ambulante u Pirotu 1

Ambulante u Pirotu 2

Ambulante u Pirotu 2