Društvo lekara urgentne medicine (DLUMS) i Centar za hitnu medicinsku pomoć iz Sofije,organizuju od 23. do 25. maja u Pirotu Međunarodni kongres urgentne medicine Srbije

20.02.2019. 09:42
Capture

Peti Međunarodni kongres urgentne medicine Srbije, koji zajednički organizuju Društvo lekara urgentne medicine (DLUMS) i Centar za hitnu medicinsku pomoć iz Sofije, održaće se od 23. do 25. maja u Pirotu.

Moto ovogodišnjeg kongresa je “I want it all” i naglašava rastuću potrebu za specijalistima urgentne medicine, ali i svih onih koji se bave kritičnim pacijentima, proširuju i usavršavaju svoju svoje profesionalne kompetencije kako bi ovladali novim znanjima i tehnologijama za sveukupnu koristi pacijenata. Program kongresa je usmeren prema lekarima ali i specijalizantima, studentima medicine, kao i medicinskim sestrama, istraživačima i naučnicima, farmaceutima i svima koji su uključeni u zbrinjavanje kritičnih pacijenata. Kongres urgentne medicine biće prilika da se podele najbolja iskustva sa zemljama u okruženju u kojima su posvećeni profesionalci stvorili sisteme koji pružaju najviši mogući nivo urgentnog tretmana.

Mnoge sesije će obuhvatiti važne aspekte urgentne medicine uključujući prepoznavanje i lečenje akutnih kardioloških stanja, kritičnog zbrinjavanja, osnovnog i naprednog ultrazvuka, lekcija iz taktičke i vojne medicine, toksikologije.

Kako stoji u prvom obavešetnju rok za slanje radova je 1.mart, a teme su:
● Reanimacija
● Intenzivna nega
● Obezbeđenje vazdušnog puta
● Urgentna kardiološka stanja
● Urgentna neurološka stanja
● Urgentna stanja u pulmologiji
● Urgentna stanja u pedijatriji
● Urgentna stanja u gerijatriji
● Urgentna stanja u endokrinologiji
● Urgentni ultrazvuk
● Toksikologija
● Trauma
● Masovne nesreće
● Slobodne teme
Radove slati ISKLJUČIVO popunjavanjem elektronskog formulara,a o odluci Naučnog odbora autori će biti obavešteni do 20. marta.
Društvo lekara urgentne medicine i kopartner – CEEM biće i ove godine sponzori nagrada za 3 apstrakta koja dobijaju najviše ocene. Prvi autori, tri najbolja sažetka biće pozvani da održe desetominutnu usmenu prezentaciju tokom Kongresa, a takođe će dobiti i vrednu nagradu – tablet računar. 

Izvor: Sajt Društva lekara urgentne medicine Srbije

Share This: