Zakazana vanredna sednica Skupštine akcionara Tigra a.d.

13.03.2019. 12:14

Tigar a.d. obaveštava svoje akcionare da je NO Tigar a.d. na svojoj sednici održanoj 08.03.2019.godine doneo Odluku o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara.
Vanredna sednica Skupštine akcionara će se održati 29.marta 2019.god. sa početkom u 12h u sedištu Društva.
Materijal za vanrednu Skupštinu akcionara je dana 08.03.2019. objavljen na sajtu:www.tigar.com, u skaldu sa Zakonom. Materijal se može preuzeti sa sajta ili u sedištu Društva, na zahtev akcionara, svakog radnog dana od 08-16h.
Dostave materijala na kućnu adresu akcionara neće biti.

Pravo učešća na Skupštini imaju akcionari koji deset dana pre održavanja Skupštine (19.03.2019,) budu upisani kao akcionari u Centralnom registru.

Share This:

Ambulante u Pirotu 1

Ambulante u Pirotu 1

Ambulante u Pirotu 2

Ambulante u Pirotu 2