Pripremna nastava u Gimnaziji Pirot

22.03.2019. 10:57
gimnazija_620x0

Gimnazija Pirot organizuje pripremnu nastavu za prijemni ispit za upis u srednje škole za učenike osmog razreda svih osnovnih škola iz matematike, fizike, biologije, hemije, geografije, istorije i srpskog jezika. Pripremna nastava će se organizovati svake subote od 30.marta do 20.aprila. Prijavljivanje za pripremnu nastavu će se vršiti u prostorijama Gimnazije kod pedagoga i psihologa ili telefonom na broj 311-437 do 28.marta od 8 do 14 sati.

Share This: