Na vanrednoj sednici Skupštine akcionara Tigra a.d. usvojen novi reprogram dugovanja – video

29.03.2019. 12:02
Skupstina akcionara Tigra

Novi reprogram dugovanja Kompanije, izradjen s ciljem oporavka i stvaranje profitabilnog i kvalitetnog privrednog društva, našao se pred akcionarima na vanrednoj sednici skupštine “Tigar” a.d.. Unapred pripremljeni plan reorganizacije predvidja stvaranje profitabilnog i kvalitetnog privrednog društva, koje bi uz pomoć novih investicija, racionalizacije i rešavanja problema dugova moglo da odgovori tržišnim izazovima i parira konkurenciji kako kvalitetom tako i cenom, te da uz interne izmene i poboljšanja ostvari profitabilno poslovanje u dugoročnom periodu, a pre svega izvrši adekvatnu isplatu poverilaca. Novina u reprogramu, koji su akcionari usvojili, odnosi se na izmirivanje obaveza razvrstanih u sedam klasa, a prema novom Unapred pripremljenom planu reorganizacije obaveze će se izmirivati kroz konverziju duga u kapital.Prema rečima Vladimira Ilića, generalnog direktora Tigra, ohrabruje i vest da su interesovanje za strateško partnerstvo odnosno privatizaciju pirotskog Tigra pokazala čak tri investitora.

Share This:

Ambulante u Pirotu 1

Ambulante u Pirotu 1

Ambulante u Pirotu 2

Ambulante u Pirotu 2