Saradnja sa Helenskim privrednim udruženjem Srbije

08.04.2019. 11:32
slobodna zona pirot

Slobodna zona Pirot je održala sastanak sa Helenskim privrednim udruženjem Srbije 5. aprila 2019. godine u Hotelu In u Beogradu. Helensko udruženje broji preko 70 članova, kompanija iz Srbije i Grčke, koje ostvaruju svoje delatnosti u raznim sektorima i koje predstavljaju grčke ekonomske interese.
Sastanak je održan sa željom da se pokrene međusobna saradnja, sagledaju investicioni potencijali i pogodnosti za poslovanje, podstaknu investicione inicijative grčkih investitora, kao i mogućnost povezivanja sa članicama Udruženja, koje može imati veliki značaj i obostrani interes.
Pozdravnu reč u ime Slobodne Zone Pirot je održao dr Dragan Kostić, izvršni direktor. Ispred grada Pirota nastupio je Milan Popović, predsednik skupstine grada. Tom prilikom je Aleksandar Simonović, pomoćnik izvršnog direktora za marketing, prezentovao prisutnima rad Slobodne zone Pirot. U nastavku sastanka su održani B2B sastanci sa predstavnicima članova Helenskog udruženja.

Share This:

Ambulante u Pirotu 1

Ambulante u Pirotu 1

Ambulante u Pirotu 2

Ambulante u Pirotu 2