Ekonomska škola na Medjunarodnom festivalu virtuelnih preduzeća – video

19.04.2019. 10:53
EKONOMSKA

Ekonomska skola Pirot po 3.put uspesno ucestvuje na 22. Medjunarodnom festivalu virtuelnih preduzeca TF Fest, koji se odrzava u Plovdivu od 17.-19.04.2019. Kreativnost i strucne kompetencije, kao i vestine komunikacije prikazuju kroz rad i izlaganje u sklopu virtuelnog preduzeca, u konkurenciji sa 117 virtuelnih preduzeca iz razlicitih zemalja, medju kojima su Bugarska, Rumunija, Severna Makedonija, Albanija, Jermenija, Moldavija. Ekonomsku skolu ovom prilikom predstavlja virtuelno preduzece “Ladies and Gentlemen”, a na štandu direktno ucestvuje 4 ucenika, uz pratnju 4 profesora i direktora skole. Ucenici su takodje bili ucesnici medjunarodnog takmicenja na engleskom jeziku pod nazivom Global Enterprise Challenge, gde su pokazali izuzetne vestine i znanja iz oblasti preduzetništva.

Share This:

Ambulante u Pirotu 1

Ambulante u Pirotu 1

Ambulante u Pirotu 2

Ambulante u Pirotu 2