Grad Pirot će biti partner na Projeku RELOF2 – video

14.05.2019. 12:30
image00002

Grad Pirot je jedna od odabranih lokalnih samouprava koje će biti partneri na Projeku RELOF2, čije će aktivnosti uticati na unapređenje rada lokalne samouprave, a u korist gradjana.

Svečano potpisivanje memoranduma o saradnji na unapređenju finansijskog upravljanja i kontrole, kao i nadzora nad lokalnim javnim preduzećima, između projekta Reforma lokalnih finansija II (RELOF2) i lokalnih samouprava, partnera na projektu održano je danas, 14. maja 2019. godine, u Belom dvoru u Beogradu. U ime Grada Pirota memorandum je potpisao gradonačelnik mr Vladan Vasić.
Projekat RELOF2 između ostalog obuhvata potrebnu stručnu i tehničku podršku u uspostavljanju finansijskog upravljanja i kontrole, interne revizije i unapređenje nadzora nad lokalnim javnim preduzećima.

„Projekat će stvoriti osnove za domaćinsko poslovanje lokalnih samouprava i lokalnih javnih preduzeća koje za rezultat ima bolje usluge za građane i više mogućnosti za usmeravanje sredstava za ono što je građanima potrebno.“ – rekla je direktorka projekta Ana Jolović.

Share This:

Ambulante u Pirotu 1

Ambulante u Pirotu 1

Ambulante u Pirotu 2

Ambulante u Pirotu 2