Kazne za nekontrolisano odlaganje građevinskog otpada – video

15.05.2019. 08:01
Grad

Prilikom obilaska terena uočeno je da se u širem području grada na više lokacija nekontrolisano odlaže građevinski otpad, često i na poljoprivrednom zemljištu, čime se uništavaju obradive površine i degradira životna sredina.
Podsećamo da je Skupština grada Pirota donela odluku kojom je određena lokacija „Drvarnik“ za skladiranje građevinskog otpada (na 4.kilometru od Prisjanskog naselja prema selu Prisjan) i na kojoj se odlaganje ne naplaćuje.
Upozoravaju se investitori, izvođači i građani koji izvode građevinske radove da sav građevinski otpad odvoze na predviđenu lokaciju.
Komunalna ispekcija i inspekcija zaštite životne sredine će protiv onih koji odlažu građevinski otpad van predviđene lokacije podnositi prekršajne naloge prema odredbama Odluke o komunalnom uređenju. Za nepoštovanje ove odluke predviđene su sledeće novčane kazne:
• fizička lica 8.000 dinara
• preduzetnici 15.000 dinara
• pravna lica 30.000 dinara

Share This:

Ambulante u Pirotu 1

Ambulante u Pirotu 1

Ambulante u Pirotu 2

Ambulante u Pirotu 2