Prilagođavanje logističkih centara četvrtoj industrijskoj revoluciji

03.06.2019. 10:42
slobodna zona pirot

„Logistički centri u četvrtoj industrijskoj revoluciji“ naziv je naučnog rada u plenarnom izlaganju dr Dragana Kostića, predstavljenom na 9. Međunarodnom simpozijumu o upravljanju prirodnim resursima 31. maja 2019. godine na Fakultetu za menadžment u Zaječaru. Rad ukazuje na promene i transformacije do kojih će četvrta industrijska revolucija dovesti kao i načinima prilagođavanja logističkih centara u skladu sa zahtevima koje ona donosi.

Tom prilikom je dr Draganu Kostiću u ime Slobodne zone Pirot kao dugogodišnjem suorganizatoru uručena zahvalnica za izuzetan doprinos u radu i razvoju simpozijuma.

Ovaj simpozijum predstavlja multidisciplinarnu platformu za istraživače iz različitih oblasti nauke i struke za razmenu znanja, ideja i iskustava koje će doprineti sagledavanju realne situacije u oblasti ekonomije i menadžmenta prirodnih resursa i pronalaženju odgovarajućih naučnih rešenja u ovoj oblasti.

Share This:

Ambulante u Pirotu 1

Ambulante u Pirotu 1

Ambulante u Pirotu 2

Ambulante u Pirotu 2