Stupanjem novog zakona na snagu lokalne samouprave gube osnivačka prava nad Domovima zdravlja – video

07.06.2019. 10:29
Pazarska ambulanta

Narodna Skupština Republike Srbije je u aprilu izglasala novi Zakon o zdravstvenoj zaštiti, koji se u velikoj meri oslanja na prethodni Zakon, ali ujedno i donosi bitne izmene, koje će imati potencijalno pozitivan uticaj na razvoj privatnog zdravstva u Srbiji.
Sa jedne strane, novi Zakon će podržati razvoj privatnog zdravstva izmenama poput uvođenja novog oblika organizovanja, smanjenjem broja specijalnosti za osnivanje poliklinike, omogućavanjem oglašavanja u zdravstvu, pridavanjem novog značaja uspostavljaju ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji.
Jedna od novina je i ta da stupanjem novog zakona na snagu lokalne samouprave gube osnivačka prava nad domovima zdravlja. O tome za Pi kanal govori Bojan randjelović, pomoćnik gradonačelnika za vanprivredu.

Share This:

TIGAR TYRES Konkurs

TIGAR TYRES Konkurs