Pomoć za privrednike – video

11.06.2019. 08:42
opstina pirot

Odlukom o budzetu Grada Pirota za ovu godinu predvidjena su sredstva u iznosu od 3 miliona dinara za finansiranje kamata na kredite poslovnih banaka,koji se odobravaju privrednim subjektima-preduzetnicima i mikro i malim privrednim društvima registrovanim na teritoriji grada. Grad subvencioniše kamatne stope na dinarske kredite ročnosti do 36 meseci sa maksimalno 7% nominalne kamate.

Share This: