27.06.2019. 08:29
Grad

U cilju blagovremenog ostvarivanja prava na besplatnu užinu i besplatan prevoz po Odlukama Grada Pirota, a za školsku 2019/2020 godinu,
potrebno je da se korisnici koji ispunjavaju uslove, jave u Uslužni centar Gradske uprave na šaltere 12 i 13 u periodu od 01.jula
do 31.avgusta 2019.godine.
Uz popunjen obrazac zahteva, prilaže se lična karta podnosioca zahteva, a korisnici Centra za socijalni rad dostavljaju i uverenje
o korišćenju novčane socijalne pomoći.

Share This: